starpiece 「TOT」

Location: Tokyo  Japan

Principal use : Exhibition

Design period : 2014

Art direction : keiko Akatsuka

Design : seino takashi design

Public Relations : motoko kuzushima

photographer : Nishioka kiyoshi