washi life exhibition kyoto

Location: Kyoto Japan

Principal use : Exhibition

Design period : 2020

Design : seino takashi design